Ferdinand & Truus in Afrika
Blijf op de hoogte
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste artikelen
Laatste reacties
Foto's
Kaapstad vanaf 2014

Artikel in het Reformatorisch Dagblad

Ik vermelde onlangs dat we Marius Bremmer,o.m. freelance journalist op bezoek gehad hebben. Die heeft de gelegenheid te baat genomen en er een artikeltje aan over gehouden dat hij heeft kunnen plaatsen in het Reformatorisch Dagblad. Hiet volgt het. Hetb gaat niet diep, maar geeft misschien een aanrig beeld. Of, zoals een oude vriend van ons meteen reageerde: Leuk.

Hij plaatste er ook een zelfgemaakte foto bij. Ik zal kijken of ik die in het album van onze site krijg.

 

KAAPSTAD- Aan de andere kant van de wereld, in Die Vrye Gereformeerde Kerk (VGK) van Kaapstad, klinken ‘vrijgemaakte’ verbondsgeluiden. De ongeveer 400 leden zijn vrijwel allemaal van Nederlandse komaf. Na een periode van interne problemen beriep men vorig jaar de Vrijgemaakt-Gereformeerde ds. F. J. Bijzet (64) uit Brouwershaven. Stammend uit een Fries geslacht, ervaren, innemend en door een eerdere ambtsperiode in Zuid-Afrika beheerst hij de taal en kent hij de volksaard. Bijzet kan weer bouwen aan de gemeente….

Het fraaie kerkgebouw in de voorstad Bellville zit ondanks de recente perikelen beide diensten helemaal vol. Ooit was het een Baptistenkerk, waarvan het groot doopbassin nu weggewerkt is. De vrijheid in kleding reikt bij vrouwen van Veluws ogende rokken met stevige stappers tot broeken en teenslippers. Tienerjongens tooien zich in korte broek en pak, en kerkenraadsleden zijn er met of zonder stropdas.

Voluit Gereformeerd

De gemeente zingt alleen psalmen en schriftberijmingen. Ds. Bijzet: “We zingen wel eens wat meer, maar dan van  losse vellen. Dit jaar komt er een beamer, die is uitgeprobeerd tijdens een prekenserie over de Dordtse Leerregels.” Bijzet is geen nieuwlichter die dingen wil doordrukken, hij wil vertrouwen winnen. “Mijn vorige gemeente leerde ook na aarzelingen de beamer waarderen. Daardoor zijn sommigen liederen gaan zingen waar ze eerst niet aan wilden”. Bijzet is blij met de vraag naar het speciale van de VGK: “Aan ons is namelijk niets speciaals, we zijn gewoon Gereformeerd, voluit Gereformeerd. Wij hebben de Gereformeerde Belijdenisgeschriften hoog. Door de Vrijmaking in 1944 kregen we beter zicht op het Verbond. In lijn met de doopbelofte geven wij daarom ook Gereformeerd onderwijs aan de kinderen. Dat wilde Calvijn vroeger al.”

De problemen met de vorige predikant waren niet van theologische aard of op het vlak van de tucht. Het kwam tot een losmaking waarbij het oordeel bij de HERE is neergelegd..

Deze zondag moeten een paar onttrekkingen afgekondigd worden. Ze houden geen verband met de recente moeiten. Maar ze doen wel verdriet. Bijzet: “Niet om waar men heen gaat, de NG-kerk en de Dopperkerk (zie kader), maar omdat men weggaat. We kondigen onttrekkingen nu eerst twee weken af, zodat we nog kunnen bidden en gemeenteleden misschien nog in gesprek gaan. We hebben onlangs als gemeente afgesproken meer op elkaar te letten, om eerder signalen op te vangen als er leden zijn die zich bij ons niet meer thuis voelen.”

 Jeugd

 De gemeente telt veel jeugd. Bijzet geniet van zijn catechisaties. “Ik neem een vol uur per groep. Dan kun je ook even persoonlijk worden: ‘Hé jij daar, waarom zit je pols in het gips?’ Ze luisteren, stellen vragen, zijn nieuwsgierig, het geeft me veel energie. In Nederland gaan vijf minuten voor tijd de boekjes al demonstratief dicht. Hier moet ik het einde forceren: ‘Het is nu ècht tijd jongens!’.”

Je houdt de jeugd niet vast met toeters en bellen, vindt Bijzet. “Dat wil de jeugd zelf ook niet. Na de ochtenddienst is er de Jeugdvereniging en na de avonddienst gaat de jeugd in de gemeente koffiedrinken. Na de tijd met problemen wil ook de jeugd verder: onlangs organiseerden zij een gezellige gemeentedag.

Kaapstad ligt  ruim vijftienhonderd kilometer van de andere grote VGK-gemeentes Pretoria en Johannesburg. Volgens Bijzet is de vijver niet te klein om naar een huwelijkspartner te vissen. “Elk jaar organiseert de jeugd van Kaapstad, Johannesburg en Pretoria bij toerbeurt een congres voor wel 120 jongeren. Daar groeien verkeringen uit. “Maar”, zegt Bijzet wel eens tegen een jongere, “Je kunt natuurlijk ook best een partner tegenkomen in de NG-kerk of bij de Doppers hier in de buurt. Misschien zit daar zelfs wel iemand die nog dichter bij de HEERE leeft’.”

 Zending

Bijzet heeft het buitenland nooit gezocht. “In 1981 nam ik een beroep aan naar Drachten Z./O. Voor die gemeente was dit al het zeventiende beroep. Drachten was zendende kerk: zowel voor Indonesië als voor Zuid-Afrika. Ik ging daar niet naar toe voor de zending, ik wilde me bezig houden met de opbouw van de gemeente onder het motto: zonder goede basis geen goede zendende kerk!” Binnen een jaar werd Bijzet van lieverlee toch voorzitter van de zendingscommissie. Om een lang verhaal kort te maken: dat resulteerde uiteindelijk in een beroep van de VGK in Pretoria, een gemeente van achthonderd zielen. Zendeling ds. Tj. de Boer had mee de hand in dat beroep. “De gemeente van Pretoria nam in die jaren het van Drachten over. Nadat ik eerst collega de Boer in Drachten had bevestigd als zendeling, heb ik hem daarna ook in Pretoria weer bevestigd, toen de zendingsrelatie met Drachten afliep.” Dat laatste gebeurde in een gecombineerde kerkdienst van Pretoria en de zendingsgemeente van de zwarte voorstad Mamelodi.  Bijzet: “Drie jaar voor in 1994 de apartheid werd afgeschaft was dit al een gecombineerd blank-zwarte eredienst, een wereldprimeur? We lieten zien dat er in Gods koninkrijk veel meer mogelijk was dan in de aardse politiek.”

Samenspreken

 Spreekt de VGK nog ergens samen? Bijzet toont zich blij: “Jazeker! In Pretoria hebben de twee VGK’s en drie Doppergemeentes elkaar erkend als ware kerk. Momenteel wordt deze toenadering verder uitgewerkt. Ook in Kaapstad ervaren we de noodzaak van het zoeken naar eenheid. Nu de rust in onze gemeente weer is teruggekeerd zijn wij samensprekingen begonnen met de Dopperkerken in Bellville en Bellville-Oost, de voorsteden van Kaapstad waar ook onze gemeente is. Ook dat gaat vast de kant op van erkenning als ware kerken over en weer.”

Bijzet stamt uit een vrijgemaakt gezin in Dokkum. “Gods Geest werkte van jongsaf het geloof in mij. Ik ken geen bekeringsmoment. Ik koos voor het ambt vanwege het toenmalige predikantentekort in onze kerken, nadat de Nederlands Gereformeerde Kerk ontstond. Het ambt is niet altijd makkelijk, maar ik heb nooit aan het geloof getwijfeld. Op de kansel sta je in de ruimte van het Evangelie, dat is iets geweldigs, ook als je het wel eens moeilijk hebt. Ook toen ik eens overwerkt was verlangde ik er naar weer te mogen preken.” Hij wordt emotioneel als hij zegt zichzelf wel als bevindelijk te ervaren: “Al in mijn eerste gemeente -maar ook nu nog- word ik soms emotioneel op de kansel: dan besef ik nadrukkelijk dat ik Gods genade mag preken…!

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------De Nederduitse Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika is de oudste kerk in Zuid-Afrika. De eerste ‘NG’-gemeente  werd gesticht in 1665. Daarnaast ontstond er ook een Nederduits Hervormde Kerk. Na een fusie met de Nederduitse Gereformeerden in 1885 ging een deel van de Nederduits Hervormden kerken onder deze naam zelfstandig verder. In 1859 richtte de Friese immigrant ds. Dirk Postma de Gereformeerde Kerk van Zuid Afrika op, ook wel Dopperkerken genoemd.  Gezamenlijk vormden de drie genoemde kerken de Drie susterkerke van Zuid Afrika. Pas in 1933 werd het Nederlands als kerktaal afgeschaft en ging men over op het Afrikaans.

Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid Afrika werden in 1950 opgericht door Nederlandse immigranten uit de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt).

Dit kerkgenootschap telt momenteel negen gemeentes, deels ontstaan door immigratie, deels door zending of overkomst van gemeenten uit de Dopperkerken. Van de xx predikanten is alleen ds. Bijzet Nederlander. Onlangs nam de GKV-predikant ds. Linus van ’ t Foort uit Enschede-Zuid een beroep aan als zendeling op de Kaapse Vlakte.

Ds. Ferdinand Bijzet stond eerder in Ten Post-Garrelsweer (1975), Drachten Zuid-Oost (1981), Pretoria (1987), Mariënberg (1994), Emmen (1997), Brouwershaven (2009)

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl