Ferdinand & Truus in Afrika
Blijf op de hoogte
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste artikelen
Laatste reacties
Foto's
Kaapstad vanaf 2014

Deputaat BBK

Over twee weken hopen we dus terug te zijn in Emmen: 5 april Deo volente. En dan begint dus echt het emeritaat? Uitgediend? Nee, nog even niet. Want die week van terugkeer wordt nog een druk weekje voor mij. Nauwelijks terug in Nederland moet ik eerst nog aan de bak als deputaat B(etrekkingen) B(uitenlandse) K(erken) van die kerken hier in Zuid-Afrika. Meteen de volgende dag al moet ik aansluiten bij de zogenaamde ‘Buitenlandweek’ van de generale synode van de Gereformeerde Kerken  (vrijgemaakt). Die week ontvangt de synode afgevaardigden van vrijwel alle buitenlandse kerken waarmee contact onderhouden wordt en worden met hen ook de belangrijkste agendapunten van de synode besproken.

In 2014 benoemde de sinode van de Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika me tot deputaat. En vervolgens werd me binnen het deputaatschap het onderhouden van de contacten met de Nederlandse kerken toevertrouwd. Zodoende kwam ik in de vreemde positie dat ik, pas uit die Nederlandse kerken naar Zuid-Afrika gekomen, nu als Zuid-Afrikaans predikant die kerken moest gaan beoordelen. Enige flexibiliteit was daarbij wel gewenst.

Omdat ons deputaatschap moet rapporteren aan onze sinode die in augustus dit jaar gehouden wordt, en ons deputaatschap eigenlijk uit te weinig mensen bestaat om de vele taken goed te kunnen verrichten, heb ik me bereid verklaard dit laatste klusje na onze terugkeer in Nederland nog te klaren. Ik schrijf daarna ook nog mijn deel aan ons rapport. En dan zet ik een punt.

De dagen dat ik nog meedraai in die ‘Buitenlandweek’ is het belangrijkste agendapunt ongetwijfeld het rapport van een deputaatschap van de Nederlandse kerken waarin de openstelling van alle ambten in de kerk ook voor vrouwen bepleit wordt. Al heel wat jaren een heet hangijzer binnen de Nederlandse kerken. En meer dan een praktische, kerkordelijke aanpassing. Er gaat een andere manier van het lezen en uitleggen van Gods Woord achter schuil. Een manier die ik persoonlijk uiterst gevaarlijk vind. En ik ben niet de enige, en de kerken hier in Zuid-Afrika zijn ook niet de enige die dat vinden. Dat zal blijken in die ‘Buitenlandweek’. Er zullen stevige waarschuwingen klinken, en ook echt niet alleen van de zogenaamde ‘Immigrantenkerken’ in Australië, Canada en Zuid-Afrika. Het blad Nader Bekeken van februari 2017  is helemaal aan deze kwestie gewijd en bevat een aantal goed leesbare en inhoudelijk prima artikelen. Inzichtgevend is ook de Persrevue, waar je lezen kunt hoe ‘buitenstaanders’ over dit rapport oordelen. Ik kan het van harte aanbevelen!

Na die ‘Buitenlandweek’ heb ik nog niet gehad. Want de maandag daarop moet ik met een mede-deputaat die ook naar de ‘Buitenlandweek’ komt, nog een tweetal gesprekken voeren met  kerken die zich ruim 15 jaar geleden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) afscheidden en daarna zelf  ook nog weer een kerkscheuring meemaakten. Onze kerken in Zuid-Afrika hebben geen officiële banden met deze twee kerkengroepen: De Gereformeerde Kerken in Nederland (DGK) en Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), maar hebben ons als deputaten wel opgedragen oriënterende gesprekken met hen te voeren. Daarvoor mag ik die maandag dus nog even naar Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht. 

Met het oog daarop gaan Truus en ik daarom de komende week eest nog een midweek bijtanken in Paternoster.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl